Nissanmek

×

fel

Got error 28 from storage engine SQL=SELECT MAX(`tag_id`) AS tag_id, COUNT(*) AS count,MAX(t.title) AS title,MAX(`t`.`access`) AS access,MAX(`t`.`alias`) AS alias,MAX(`t`.`params`) AS params FROM `#__contentitem_tag_map` AS `m` INNER JOIN `#__tags` AS `t` ON `tag_id` = t.id INNER JOIN `#__ucm_content` AS `c` ON `m`.`core_content_id` = `c`.`core_content_id` WHERE `t`.`access` IN (1,1,5) AND `t`.`published` = 1 AND `m`.`type_alias` = `c`.`core_type_alias` AND `c`.`core_state` = 1 AND (`c`.`core_publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`core_publish_up` <= '2020-05-30 09:20:37') AND (`c`.`core_publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`core_publish_down` >= '2020-05-30 09:20:37') GROUP BY `tag_id`,`title`,`access`,`alias` ORDER BY `count` DESC LIMIT 8

Ange e-postadressen som är knuten till dina inloggningsuppgifter. En verifieringskod kommer att skickas till dig. När du fått verifieringskoden kommer du att ha möjlighet att återställa ditt lösenord.